loader
  • Client :Unisaas
  • Website :Unisaasdummy.com
  • Date :01 january 2019
  • Category :Business

Medikal Ve Eczacılık Sektöründe İş Zekası

Medikal ve eczacılık sektöründe iş zekası (business intelligence), sağlık kuruluşlarının ve eczanelerin veri analizi ve bilgi yönetimi yöntemlerini kullanarak sağlık hizmetlerini, hasta bakımını, ilaç dağıtımını, stok yönetimini ve diğer operasyonel süreçleri iyileştirmelerine olanak tanıyan bir kavramdır. Sağlık sektörü, geniş bir veri yelpazesine dayalı karmaşık bir yapıya sahiptir ve iş zekası, bu verilerin toplanması, depolanması, analiz edilmesi ve yorumlanması için kullanılan bir dizi araç, teknik ve süreçleri içerir.

Medikal ve eczacılık sektöründe iş zekası aşağıdaki alanlarda kullanılabilir:
1.Hasta Bakımı ve Tedavi Yönetimi: Hastaların tıbbi verilerini analiz ederek hasta bakımını iyileştirme ve tedavi sonuçlarını optimize etme. Bu, hasta tıbbi geçmişi izleme, tedavi uyumluluğunu izleme ve hastane enfeksiyonlarını önleme gibi alanları içerir.
2.İlaç Tedarik ve Stok Yönetimi: İlaç stok verilerini analiz ederek envanter yönetimini optimize etme ve ilaç tedarikini güvence altına alma. Bu, stok seviyelerini izleme, tedarikçi performansını izleme ve ilaç israfını azaltma gibi alanları içerir.
3.Müşteri Hizmetleri ve Memnuniyeti: Hastane veya eczane müşteri verilerini analiz ederek müşteri memnuniyetini artırma ve hizmet kalitesini iyileştirme. Bu, randevu süreçlerini optimize etme, hasta geri bildirimlerini izleme ve şikayetleri ele alma gibi alanları içerir.
4.Tıbbi Cihaz Yönetimi: Tıbbi cihaz verilerini analiz ederek bakım planlarını optimize etme ve cihaz etkinliğini artırma. Bu, cihaz arızalarını izleme, bakım programları oluşturma ve cihaz maliyetlerini azaltma gibi alanları içerir.
5.Faturalandırma ve Gelir Yönetimi: Fatura verilerini analiz ederek gelirleri izleme, faturalandırma hatalarını azaltma ve gelir kaynaklarını optimize etme. Bu, sigorta taleplerini izleme, tahsilat süreçlerini optimize etme ve maliyet-etkin faturalandırma stratejileri belirleme gibi alanları içerir.
6.Yasal Uyum ve Düzenleyici Gereksinimler: Sağlık sektöründeki yasal düzenlemelere uyumu sağlamak için verileri izleme, raporlama ve analiz etme. Bu, hasta gizliliğini koruma, sağlık kayıtlarının güvenliğini sağlama ve düzenleyici gereksinimlere uyum sağlama gibi alanları içerir.

Medikal ve eczacılık sektöründe iş zekası, sağlık kuruluşlarının ve eczanelerin veri tabanlı karar alma süreçlerini güçlendirmelerine, verimliliği artırmalarına ve hastalarına daha iyi hizmet sunmalarına yardımcı olabilir. Bu nedenle, sağlık kuruluşları ve eczaneler genellikle iş zekası araçlarını kullanarak veri analizi ve karar alma süreçlerini güçlendirirler.

Approach

Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy.

Challenge

Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy.

Hazırsan Başlayalım.

Doğru kararlar almak ve rekabette öne çıkmak için bugün bize katılın!
Gelişmiş İş Zekası Yönetimi
Sosyal Medya :
İletişim
+90 850 303 31 25
info@biraporal.com
Feritpaşa, Yük.Müh, Y. Müh. Ümit Bahadır Türk Sk. No:21/A, 42110 Selçuklu/Konya