loader
  • Client :Unisaas
  • Website :Unisaasdummy.com
  • Date :01 january 2019
  • Category :Business

Finans-Bankacılık Sektöründe İş Zekası

Finans ve bankacılık sektöründe iş zekası (business intelligence), finansal kurumların veri analizi ve bilgi yönetimi yöntemlerini kullanarak işletmelerin risk yönetimi, müşteri ilişkileri, pazarlama, operasyonel verimlilik ve diğer alanlardaki verilerini anlamalarına ve değerlendirmelerine olanak tanıyan bir kavramdır. Finansal kurumlar genellikle büyük miktarda veri üretir ve iş zekası, bu verilerin toplanması, depolanması, analiz edilmesi ve yorumlanması için kullanılan bir dizi araç, teknik ve süreçleri içerir.

Finans-bankacılık sektöründe iş zekası aşağıdaki alanlarda kullanılabilir:
1.Risk Yönetimi: Finansal riskleri analiz ederek kredi riski, piyasa riski ve operasyonel risk gibi risk türlerini izleme ve yönetme. Bu, risk modelleri oluşturma, stres testleri yapma ve risk odaklı kararlar alma açısından önemlidir.
2.Müşteri Analitiği: Müşteri verilerini analiz ederek müşteri segmentasyonu yapma, müşteri davranışlarını anlama ve müşteri yaşam döngüsünü yönetme. Bu, müşteri memnuniyetini artırma, çapraz satış fırsatlarını belirleme ve müşteri sadakatini artırma açısından önemlidir.
3.Pazar Analizi: Pazar verilerini analiz ederek pazar trendlerini izleme, rekabet analizi yapma ve pazar fırsatlarını belirleme. Bu, ürün ve hizmet portföyünü yönlendirme, fiyatlandırma stratejilerini belirleme ve pazar payını artırma açısından önemlidir.
4.Operasyonel Verimlilik: Operasyonel verileri analiz ederek iş süreçlerini optimize etme, maliyetleri azaltma ve verimliliği artırma. Bu, iş akışı yönetimi, personel performansı izleme ve müşteri hizmetleri süreçlerini iyileştirme gibi alanları içerir.
5.Sahtecilik ve Dolandırıcılık Tespiti: Şüpheli aktiviteleri tespit etmek için verileri analiz etme ve sahtecilik/dolandırıcılık vakalarını önleme veya azaltma. Bu, dolandırıcılık modelleri oluşturma, davranışsal analiz yapma ve sahtecilik tespiti için uyarı sistemleri kurma gibi alanları içerir.
6.Yasal Uyum: Yasal düzenlemelere uyumu sağlamak için verileri izleme, raporlama ve analiz etme. Bu, uyum risklerini azaltma, düzenleyici gereksinimlere uyum sağlama ve cezai yaptırımlardan kaçınma açısından önemlidir.

Finans ve bankacılık sektöründe iş zekası, kurumların rekabet avantajı elde etmelerine, müşteri memnuniyetini artırmalarına ve karar alma süreçlerini güçlendirmelerine yardımcı olabilir. Bu nedenle, finansal kurumlar genellikle iş zekası araçlarını kullanarak veri tabanlı karar alma süreçlerini güçlendirirler.

Approach

Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy.

Challenge

Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy.

Hazırsan Başlayalım.

Doğru kararlar almak ve rekabette öne çıkmak için bugün bize katılın!
Gelişmiş İş Zekası Yönetimi
Sosyal Medya :
İletişim
+90 850 303 31 25
info@biraporal.com
Feritpaşa, Yük.Müh, Y. Müh. Ümit Bahadır Türk Sk. No:21/A, 42110 Selçuklu/Konya