loader
  • Client :Unisaas
  • Website :Unisaasdummy.com
  • Date :01 january 2019
  • Category :Business

İnşaat Sektöründe İş Zekası

İnşaat sektöründe iş zekası (business intelligence), inşaat şirketlerinin veri analizi ve bilgi yönetimi yöntemlerini kullanarak işletmelerinin proje yönetimi, mali yönetim, tedarik zinciri yönetimi, risk yönetimi ve diğer operasyonel süreçlerini iyileştirmelerine olanak tanıyan bir kavramdır. İnşaat sektörü, karmaşık bir yapıya sahip olup büyük miktarda veri üretir. İş zekası, bu verilerin toplanması, depolanması, analiz edilmesi ve yorumlanması için kullanılan bir dizi araç, teknik ve süreçleri içerir.

İnşaat sektöründe iş zekası aşağıdaki alanlarda kullanılabilir:
1.Proje Yönetimi: İnşaat proje verilerini analiz ederek proje ilerlemesini izleme, kaynak tahsisi yapma ve proje süreçlerini optimize etme. Bu, bütçe yönetimi, zaman yönetimi ve kaynak yönetimi gibi alanları içerir.
2.Mali Yönetim: İnşaat mali verilerini analiz ederek gelir-gider dengesini izleme, mali riskleri yönetme ve maliyet analizi yapma. Bu, maliyet tahmini, iş maliyetleri izleme ve kar marjını artırma gibi alanları içerir.
3.Tedarik Zinciri Yönetimi: Tedarik zinciri verilerini analiz ederek malzeme tedarikini optimize etme, tedarikçi performansını izleme ve lojistik süreçlerini iyileştirme. Bu, malzeme temini, stok yönetimi ve tedarikçi ilişkileri yönetimi gibi alanları içerir.
4.Risk Yönetimi: İnşaat projelerindeki riskleri analiz ederek riskleri azaltma veya yönetme stratejileri belirleme. Bu, risk değerlendirmesi yapma, sigorta gereksinimlerini belirleme ve kriz yönetimi planları oluşturma gibi alanları içerir.
5.Kalite Kontrol: İnşaat kalite verilerini analiz ederek kalite standartlarını belirleme, kalite kontrol süreçlerini optimize etme ve işçilik kalitesini artırma. Bu, kalite denetimi yapma, kalite güvencesi süreçlerini uygulama ve kalite iyileştirme planları oluşturma gibi alanları içerir.
6.Çevresel ve Sürdürülebilirlik Yönetimi: İnşaat faaliyetlerinin çevresel etkilerini analiz ederek çevresel riskleri azaltma ve sürdürülebilir uygulamaları teşvik etme. Bu, enerji verimliliği, atık yönetimi ve çevresel izleme gibi alanları içerir.

İnşaat sektöründe iş zekası, inşaat şirketlerinin veri tabanlı karar alma süreçlerini güçlendirmelerine, verimliliği artırmalarına ve proje başarılarını artırmalarına yardımcı olabilir. Veri analizi ve karar alma süreçlerini güçlendiren iş zekası araçları, inşaat şirketlerinin daha etkin ve rekabetçi olmalarını sağlar. Bu nedenle, birçok inşaat şirketi iş zekası araçlarını kullanarak veri analizi ve karar alma süreçlerini güçlendirir.

Approach

Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy.

Challenge

Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy.

Hazırsan Başlayalım.

Doğru kararlar almak ve rekabette öne çıkmak için bugün bize katılın!
Gelişmiş İş Zekası Yönetimi
Sosyal Medya :
İletişim
+90 850 303 31 25
info@biraporal.com
Feritpaşa, Yük.Müh, Y. Müh. Ümit Bahadır Türk Sk. No:21/A, 42110 Selçuklu/Konya